Polityka prywatności


1. Administrator danych osobowych klientów sklepu intexmarket.pl

Administratorem danych osobowych klientów sklepu INTEXMARKET.pl (dalej "Sklep internetowy") oraz osób korzystających z serwisu www.intexmarket.pl w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest P.H.U Elektromedia Mariusz Jędrzejewski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ołowiana 15A, 85-461 Bydgoszcz wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numeram 91209, o numerze NIP: 9670531678, o numerze REGON: 92340069.
2. Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe klientów i osób korzystających z serwisu są przetwarzane przez INTEXMARKET.pl w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności:

    a) świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
    b) obsługi procesu rejestracji (tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta),
    c) zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów wraz z dostawą produktów oraz obsługi reklamacji,
    d) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu,
    e) dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów,
    f) przesyłania przez intexmarket.pl na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter).
    g) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
    h) tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu,

    i) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z:

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).

    j) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usług przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych polega na zaznaczeniu opcji o treści "Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuje się im bezwarunkowo". Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do wglądu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.


3. Dane zbierane podczas rejestracji

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w INTEXMARKET.pl tj. adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania. Masz oczywiście do wyboru możliwość realizacji zamówienia bez konieczności zakładania konta.


4. Dane uzupełniane podczas transakcji zakupu

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, e-mail, nr telefonu.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: nazwy firmy/instytucji lub imię i nazwisko, adres, numer NIP.


5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez INTEXMARKET.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

    imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki,
    adres e-mail przekazywany jest spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, operatora serwisu ceneo.pl w w ramach programu Zaufane Opinie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności (iMoje), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez INTEXMARKET.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska Sp. z o.o.


6. Cookies (ciasteczka) na naszej stronie

INTEXMARKET.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia INTEXMARKET.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania INTEXMARKET.pl do Twoich potrzeb. INTEXMARKET.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

    a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
    b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka,
    c) dostosowanie serwisu sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
    d) dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam,
    e) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z INTEXMARKET.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w INTEXMARKET.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu www.intexmarket.pl tj. P.H.U Elektromedia Mariusz Jędrzejewski z siedzibą pod adresem Bydgoszcz, ul. Ołowiana 15A. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z INTEXMARKET.pl przedsiębiorstwach: Google Inc. (pkt.6.e). Pliki cookies umieszczane przez te podmioty podlegają regulacją odrębnych polityk prywatności ustalonych przez te podmioty.


7. Dane zbierane automatycznie

System informatyczny, z którego korzysta INTEXMARKET.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z INTEXMARKET.pl . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia INTEXMARKET.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji INTEXMARKET.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te są także zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez "Google" (Google, Inc.).

W przypadku, gdy źródłem odwiedzin są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące INTEXMARKET.pl, tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przepływ informacji na stronach zawierających lub pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL. Certyfikat SSL firmy GeoTrust gwarantuje że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a INTEXMARKET.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy INTEXMARKET.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


9. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w INTEXMARKET.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.


10. Odsyłacze do innych stron internetowych

INTEXMARKET.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w INTEXMARKET.pl linki do innych stron internetowych. INTEXMARKET.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli czy administratorów tych stron.


11. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, INTEXMARKET.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


12. Zmiana polityki bezpieczeństwa INTEXMARKET.pl

INTEXMARKET.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania INTEXMARKET.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.intexmarket.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.


13. Kontakt

INTEXMARKET.pl kontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będziemy przekazywać Tobie wszystkie ważne informacje, dotyczące Twojej transakcji. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem: P.H.U Elektromedia Mariusz Jędrzejewski, ul. Ołowiana 15A, 85-461 Bydgoszcz, E-mail sklep@intexmarket.pl .